Τι είναι η εργοθεραπεία;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που σκοπός της είναι να καταστήσει το άτομο λειτουργικό και ικανό να εκτελέσει τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του.

Η παιδιατρική  Εργοθεραπεία έχει σκοπό να αυξήσει τη λειτουργικότητά του παιδιού στη καθημερινή του ζωή στο σπίτι ή στο σχολείο, χρησιμοποιώντας επιλεγμένα παιχνίδια και  στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες.

Η εργοθεραπεία χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες θεραπευτικές δραστηριότητες έχει ως στόχο να εντοπίσει τις δυσκολίες του παιδιού, τις αιτίες τους και να το βοηθήσει να βελτιώσει ή να επανακτήσει τις δεξιότητες και ικανότητες στις οποίες υπολείπεται ενισχύοντας παράλληλα την λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα του στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Ως μέσο παρέμβασης χρησιμοποιείται αρκετές φορές και το παιχνίδι όπως μπάλες, πλαστελίνη, παζλ, σχοινάκι, κούνια, υλικά για κατασκευές, ζωγραφική κ.α. Έτσι λοιπόν  καλό είναι να αναζητηθεί εργοθεραπευτική αξιολόγηση στην περίπτωση που το παιδί εμφανίζει δυσκολίες όπως δεν παίζει με τα παιχνίδια της ηλικίας του, δεν του αρέσει να κάνει κούνια, λερώνεται υπερβολικά, δεν κάνει καλά γράμματα, αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διαστήματα μεταξύ των γραμμάτων και των λέξεων που γράφει, χτυπάει εύκολα, πέφτει εύκολα κάτω, δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί, είναι υπερκινητικό κ.α. 

 

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής είναι:

 • Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός: η ικανότητα να χειρίζεται μικρά αντικείμενα με λεπτές επιδέξιες κινήσεις, γραφοκινητικές δεξιότητες.
 • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: επιδεξιότητα άνω και κάτω άκρων, πλευρίωση, στατικός έλεγχος, κινητικός σχεδιασμός και οργάνωση, ισορροπία, αμφίπλευρος συντονισμός.
 • Οπτικοκινητικός συντονισμός: ικανότητα να συγχρονίζει την οπτική πληροφορία με τη κίνηση του σώματος, χρήση ψαλιδιού, πέταγμα μπάλας.
 • Γνωστικές δεξιότητες: συγκέντρωση-προσοχή, επίπεδο διέγερσης, μνήμη, οπτική αντίληψη, χωρικός και χρονικός προσανατολισμός.
 • Κοινωνικές δεξιότητες: βλεμματική επαφή, κανόνες, συναισθηματική επαφή, δεξιότητες αλληλεπίδρασης.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: ένδυση-απόδυση, αυτοεξυπηρέτηση, προσωπική υγιεινή, σίτιση.
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες: διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας - καταγραφής.

 

Πότε ένα Παιδί Χρήζει Εργοθεραπευτικής Αξιολόγησης

Με βάση τον Σύλλογο Εργοθεραπευτών, αν το παιδί μας παρουσιάζει 3 ή περισσότερες από τις παρακάτω δυσκολίες θα πρέπει να ζητήσουμε μια εργοθεραπευτική αξιολόγηση:

 • Δεν παίζει με παιχνίδια που αντιστοιχούν στην ηλικία του.
 • Δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί.
 • Έχει ελαττωμένο μυϊκό τόνο.
 • Είναι αδέξιο, πέφτει εύκολα κάτω.
 • Δυσκολεύεται να υπολογίσει τη θέση του σώματός του στο χώρο (χτυπάει εύκολα).
 • Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει μέσα σε πλαίσιο, να κάνει παζλ, να κόψει με ψαλίδι στο νηπιαγωγείο.
 • Υπάρχει εμφανής καθυστέρηση του λόγου και της ομιλίας.
 • Είναι υπερκινητικό και δεν μπορεί να ησυχάσει.
 • Είναι πολύ ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, θορύβους ή αγγίγματα.
 • Έχει δυσκολίες στον ύπνο.
 • Έχει δυσκολίες στο φαγητό, λερώνεται υπερβολικά ή δεν τρώει βασικές τροφές.
 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μια δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίζει σε άλλη.
 • Χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση από άλλα παιδιά για να μάθει καινούργια πράγματα.
 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διαστήματα μεταξύ των γραμμάτων και των λέξεων που γράφει.
 • Κουράζεται εύκολα κατά τη σχολική εργασία.
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες.
 • Δυσκολεύεται να κάνει φίλους της ίδιας ηλικίας, είναι πολύ ντροπαλό κλπ