Τι είναι η λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας, μάσησης, και κατάποσης τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες ως προς την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία.

 

Ποιες είναι οι πιο συχνές δυσκολίες παιδιών και εφήβων που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης ;

 • Δυσκολίες φωνολογίας – άρθρωσης : Το παιδί δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα όργανα της άρθρωσης (π.χ. χείλη, γλώσσα, δόντια) για να παράγει έναν ή περισσότερους φθόγγους.
 • Δυσκολίες κατανόησης και έκφρασης λόγου : Το παιδί δυσκολεύεται συνήθως να εκτελέσει σύνθετες οδηγίες, να κατανοήσει και να παρακολουθήσει σύνθετες ιστορίες στην προσχολική ηλικία. Δυσκολεύεται στην κατανόηση των σημασιών των λέξεων και στην απόκτηση νέων εννοιών. Συχνά δεν μπορεί να διακρίνει διαφορές σε γραμματικά ή συντακτικά στοιχεία του λόγου και δυσκολεύεται π.χ. με τους χρόνους των ρημάτων, την παθητική φωνή, τις προθέσεις. Όταν εμείνουν οι δυσκολίες αυτές επηρεάζεται η κατανόηση του μεταφορικού λόγου και του νοήματος προφορικού και αργότερα γραπτού κειμένου.Το παιδί δεν έχει το κατάλληλο λεξιλόγιο για την ηλικία του ή/και δεν ακολουθεί τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της γλώσσας.
 • Γλωσσική καθυστέρηση
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή (S.L.I)
 • Δυσκολίες φωνής (οργανικής – νευρολογικής αιτιολογίας)
 • Σύνδρομα (π.χ. Down, αυτισμός)
 • Τραυλισμός : Το παιδί που τραυλίζει, γνωρίζει ακριβώς αυτό που θέλει να πει, αλλά δυσκολεύεται να το εκφράσει, λόγω ακούσιων  επαναλήψεων, «μπλοκαρισμάτων» ή επιμηκύνσεων των ήχων της λέξης. Τα παιδιά που δεν ξεπερνούν τις δυσκολίες ροής της ομιλίας τους στη νηπιακή ηλικία, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο εδραίωσης μόνιμου τραυλισμού.
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση 
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Διγλωσσία
 • Σχιστίες χείλους – υπερώας 
 • Βαρηκοΐα – κώφωση