Υπάρχει η δυνατότητα ψυχιατρικής υποστήριξης σε γονείς παιδιών που βρίσκονται υπό παρακολούθηση, καθώς και στους ενήλικες που βρίσκονται σε ψυχοθεραπευτικά προγράμματα.

Ο/Η Ψυχίατρος αναλαμβάνει τη διάγνωση και παρακολούθηση των ενηλίκων καθώς και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.