Δείτε φωτογραφίες από το κέντρο μας:

 

Χώρος Αναμονής

 

 

Διάδρομος

 

 

Γραφείο Διέυθυνσης

 

 

Γραμματεία

 

 

Αίθουσα Εργοθεραπείας

 

 

Αίθουσα Λογοθεραπείας 1

 

 

Αίθουσα Λογοθεραπείας 2

 

 

Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων - Οικογενειακή

 

 

Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων - Συμβουλευτική

 

 

Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Παιδιών Εφήβων

 

 

Αίθουσα 2 Ψυχοθεραπείας Παιδιών Εφήβων

 

 

Εξωτερικές Ομάδες

 

 

Μουσικοκινητική Ομάδα

 

 

Ομάδες Εμψύχωσης

 

 

Τουαλέτες