Η Οικογενειακή - Συστημική ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στις σχέσεις, στον τρόπο που οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους, στο πώς η ιδέα που έχουν για άλλους ανθρώπους και για τον εαυτό τους επηρεάζουν αυτό που λένε και κάνουν και πώς θα μπορούσαν να βρουν τρόπους να ενεργούν διαφορετικά.

Οι  οικογένειες συνήθως λειτουργούν σαν ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα. Αυτό που κάνει ή λέει ένα μέλος δεν επηρεάζει μόνο τα άλλα μεμονωμένα μέλη αλλά και τη λειτουργία ολόκληρης της οικογένειας ως ομάδα. Εάν ένα μέλος μιας οικογένειας ζητήσει βοήθεια χωρίς καμία ανάμειξη των άλλων μελών, δεν υπάρχει συνολική βελτίωση. Ακόμη και αν το μεμονωμένο μέλος βελτιωθεί, μόλις επιστρέψει στην οικογένεια η βελτίωση κινδυνεύει να αποτύχει και το άτομο επιστρέφει στην προηγούμενη προβληματική κατάσταση. 

Οι οικογένειες τείνουν να βλέπουν ένα άτομο ως υπεύθυνο για ό,τι λάθος συμβαίνει και έτσι τα άλλα μέλη δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το πώς η οικογένεια σχετίζεται. Οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει σε ένα μέλος της οικογένειας χρειάζεται μια παρόμοια αλλαγή σε όλα τα μέλη της, οπότε αν δεν εμπλακεί ολόκληρη η οικογένεια, δεν θα γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές. Το να φορτωθούν όλες οι ευθύνες σε ένα μέλος οδηγεί την οικογένεια στο να παραμένει κλειδωμένη σε καταστροφικά μοτίβα σχέσεων, κι έτσι το πρόβλημα διαιωνίζεται. Η  θεραπεία βοηθά  να σπάσουν τα δυσλειτουργικά μοτίβα των σχέσεων και βοηθά τα μέλη της οικογένειας να αλλάξουν.

Η Οικογενειακή θεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να:

  • εξελίξουν συνειδητά την ικανότητα τους να συσχετίζονται διαφορετικά,
  • να βλέπουν τη ζωή από μια πιο θετική πλευρά,
  • να κινούνται με αυτοπεποίθηση σε εναλλακτικούς τρόπους λύσης προβλημάτων,
  • να διασφαλίσουν βελτιωμένες δεξιότητες στις σχέσεις,
  • να αποκτούν μεγαλύτερη αίσθηση αυτοπεποίθησης,
  • να χειρίζονται ανάλογες δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον.

 

 Στόχος δεν είναι να "διορθωθεί" η οικογένεια ή όπως συχνά αναμένεται, να θεραπευτεί ένα συγκεκριμένο μέλος. Στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει την οικογένεια να βρει τη λύση, που λειτουργεί καλύτερα για όλα τα μέλη της. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το έργο θα απαιτήσει χρόνο και υπομονή, αλλά θα αποδώσει μια μακροπρόθεσμη και σταθερή λύση.

Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση όπως εθισμοί, ΔΕΠ-Υ, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικογενειακή θεραπεία είναι πολύ χρήσιμη ως συμβουλευτική υποστήριξη. Διότι με τη συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία:

  • ενισχύεται η εμπιστοσύνη των μελών της στις δικές τους δεξιότητες,
  • παίρνουν βοήθεια να βρουν πιο χρήσιμους τρόπους συσχέτισης,
  • ενισχύεται η πρόοδος που επιτυγχάνεται στο εξειδικευμένο θεραπευτικό έργο,
  • γίνεται πιο σταθερή η μελλοντική ευημερία όλων των ενδιαφερομένων.