ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Βασικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ορθή οργάνωση της μελέτης του παιδιού και η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.

Με την οργανωμένη και αποτελεσματική μελέτη των μαθημάτων του σχολείου, ελαχιστοποιούμε τον συνολικό χρόνο διαβάσματος του παιδιού και ως εκ τούτου την εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου.

Με το πρόγραμμα καθημερινής μελέτης, το παιδί πηγαίνει πάντα διαβασμένο στο σχολείο, εξασφαλίζοντας έτσι τα απαραίτητα εφόδια για τις επόμενες τάξεις και αυξάνοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του και ως εκ τούτου την γενικότερη απόδοσή του!