Τι είναι τα Πρωινά Τμήματα Πρώιμης Παρέμβασης και σε ποιους απευθύνονται;


Τα τμήματα απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με δυσκολίες επικοινωνίας και συμπεριφοράς, με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, νοητική υστέρηση, που χρήζουν πρώιμης ειδικής παρέμβασης και δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο προσχολικό ή σχολικό πλαίσιο.

Πρόκειται για ολιγομελή τμήματα (5-8 παιδιά) τα οποία είναι ομοιογενή ως προς την ηλικία των παιδιών αλλά και τις δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν.

Τα τμήματα λειτουργούν καθημερινά από τις 09:00 ως τη 13:00.

 

Τι θα κερδίσει το παιδί μου από τα Τμήματα Πρώιμης Παρέμβασης;

Στόχοι των τμημάτων είναι:

  • η ανάπτυξη της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής),
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς (κοινωνική συνδιαλλαγή, κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς),
  • η κοινωνικοποίηση του παιδιού (ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη και συμμετοχή σε μια ομάδα),
  • η αυτονομία και αυτοεξϋπηρέτηση του παιδιού (ντύσιμο, πλύσιμο χεριών, εκπαίδευση τουαλέτας και φαγητού,
  • προσωπική υγιεινή),
  • η γνωστική και συναισθηματική του ανάπτυξη,
  • η ανάπτυξη του λειτουργικού παιχνιδιού του παιδιού (ατομικό ή ομαδικό).

 

Από ποιους αποτελείται η θεραπευτική ομάδα των Τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης;

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από μια ομάδα θεραπευτών (εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό) οι οποίοι εμπλέκονται στις διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με τον εκάστοτε θεραπευτικό στόχο.

Παράλληλα τα παιδιά συμμετέχουν σε ατομικές θεραπείες (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες) ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.

 

Ποιος ο ρόλος των γονέων στο πρόγραμμα;


Οι γονείς συμμετέχουν σε μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής. Επίσης, υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς μέσω του ειδικού τετραδίου του μαθητή (ημερήσιο πρόγραμμα και παρατηρήσεις).