Το Ειδικό Παιδαγωγικό απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε:

 • ανάγνωση
 • γραφή – ορθογραφία
 • μαθηματικά – αρίθμηση
 • χωροχρονικό προσανατολισμό
 • μνήμη
 • συγκέντρωση
 • συμπεριφορά (όρια, οργάνωση κά.).

 

Ειδικές μαθησιακές  δυσκολίες όπως:

 • Δυσλεξία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσαριθμησία

 

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες που συνηπάρχουν:

 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές
 • Χαμηλό Νοητικό Δυναμικό
 • Αισθητηριακά Ελλείμματα

 

Απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του νηπίου/παιδιού/εφήβου ξεκινώντας με μια συνέντευξη με το ίδιο το παιδί, κατόπιν έναν άτυπο μαθησιακό έλεγχο (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, φωνολογική ενημερότητα, κά.) και χορήγηση τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών (ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ) εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Η παιδαγωγική παρέμβαση στη συνέχεια αφορά στο σχεδιασμό του κατάλληλου εξατομικευμένου προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού, τις δυσκολίες του, το ρυθμό μάθησης και τη ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση.

 

Στα πλαίσια της σχολικής ετοιμότητας στην προσχολική ηλικία και την πρώτη σχολική ηλικία, το πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης εστιάζει σε:

 • έννοιες χωροχρονικές, προμαθηματικές, λογικής ακολουθίας,
 • οπτική και ακουστική μνήμη - ανάκληση,
 • φωνολογική ενημερότητα,
 • οπτική και ακουστική διάκριση,
 • συμβολικό και επικοινωνιακό παιχνίδι,
 • όρια και οργάνωση συμπεριφοράς,
 • προαναγνωστικές και προγραφικές δεξιότητες,
 • πρώτη ανάγνωση και γραφή.

 

Το ειδικό παιδαγωγικό περιλαμβάνει ακόμα πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Στόχος του ειδικού παιδαγωγού είναι η αυτονόμηση και αυτόνομη εργασία του μαθητή μέσα από την εκπαίδευσή του σε μνημονικές τεχνικές, τεχνικές κατανόησης κειμένου, διαχείριση χρόνου, κ.ά.

Για μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική παρέμβαση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο. Με τις πληροφορίες που παρέχουν μπορούν να συμβάλλουν στη στοχοθέτηση του παιδαγωγικού προγράμματος και την επαναξιολόγησή του. Οι γονείς είναι ωφέλιμο μέσα από πρόγραμμα συμβουλευτικής με εξειδικευμένο θεραπευτή να προμηθευτούν τα κατάλληλα εργαλεία για την οργάνωση, την καθημερινότητα, τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία του παιδιού τους. Το σχολείο από την άλλη αποτελεί το χώρο μάθησης και κοινωνικοποίησης όπου θα εμφανιστούν οι δυσκολίες και η πρόοδος του παιδιού.