Η διαδικασία αξιολόγησης και διάγνωσης των δυσκολιών της ψυχικής υγείας των ενηλίκων γίνεται αρχικά από την επιστημονικά υπεύθυνη/ο του κέντρου οι οποίοι παραπέμπουν τον ενήλικα, αν κριθεί απαραίτητο, στον ψυχίατρο για περαιτέρω αξιολόγησή, ειδάλλως στον ψυχολόγο ο οποίος θεωρείται ο κατάλληλος για το συγκεκριμένο περιστατικό.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και διάγνωσης των δυσκολιών της ψυχικής ή αναπτυξιακής υγείας των παιδιών είναι σύνθετη, επειδή απαιτεί εκτίμηση του οικογενειακού και εκπαιδευτικού συστήματος του παιδιού, καθώς και τη σε βάθος εξέταση και αξιολόγησή τους.

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για να εξασφαλιστεί μία διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση περιλαμβάνει 6 στάδια:

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ : Η γραμματεία καταγράφει τα βασικά στοιχεία, το αίτημα παραπομπής, συγκεντρώνει τα χαρτιά που αφορούν το ιατρικό και μη ιστορικό του παιδιού , κ.ά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΟΝΕΩΝ : Γίνεται από ψυχολόγο ειδικευμένο στην αξιολόγηση των περιστατικών.

Αποσκοπεί:

  • Στη διευκρίνιση του προβλήματος.
  • Στην κατανόηση του οικογενειακού δυναμικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εμφανίστηκε η δυσκολία του παιδιού.
  • Στην πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία της διάγνωσης.
  • Στη χορήγηση  ερωτηματολογίων που πρέπει να συμπληρωθούν από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους εφήβους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κάθε παιδί εξετάζεται τουλάχιστον από δύο ειδικούς. Ο αριθμός ποικίλλει, ανάλογα με το αίτημα, τη δυσκολία του παιδιού και τα ευρήματα των ειδικών.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : Όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγνωστικές αξιολογήσεις και γίνουν οι αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, κάθε περίπτωση συζητείται στο διεπιστημονικό συμβούλιο. Το συμβούλιο έχει αποφασιστικό ρόλο στη διαγνωστική εκτίμηση και τον θεραπευτικό σχεδιασμό, κι εγγυάται την εγκυρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με συλλογική κλινική ευθύνη.

ΑΠΟΔΟΣΗ : Ορίζεται συνάντηση με τους γονείς, ή αν πρόκειται για εφήβους, παρουσία και του εφήβου, για την ανακοίνωση της αξιολόγησης, καθώς και του θεραπευτικού σχήματος που προτείνεται.
Η απόδοση δίνεται από τον ή τους ειδικούς, ανάλογα με τη διάγνωση και την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης.

ΠΟΡΙΣΜΑ : Στους γονείς παραδίδεται γραπτό πόρισμα που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα.